Harald Edelstam får frimärke

Den 17 mars var det hundra år sedan ambassadör Harald Edelstam föddes. Uruguays utrikesministerium anordnade en minneshögtid till hans ära och samtidigt lanserade det uruguayanska Postverket ett frimärke med Harald Edelstam.

Vid högtiden deltog bland annat president José Mujica, vice utrikesminister Roberto Conde Carreras, presidentrådgivaren och ambassadören Julio Baraibar, chefen för Uruguays Postverk José Luis Juarez, ambassadör Charlotte Wrangberg och Sveriges honoräre generalkonsul John-Christian Schandy.

Ambassadör Wrangberg framhöll i sitt tal den stora betydelse Harald Edelstam haft och underströk att han drivits av mod och en djup humanitär övertygelse.

Läs mer här: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Buenos-Aires/Aktuellt/Nyheter/Minneshogtid-till-Harald-Edelstams-minne-sys/
 

Yrkeshjälten Harald Edelstam

I dag är det 100 år sedan Harald Edelstam föddes.
Professor Hans Ingvar Roth myntar i en artikel i Svenska Dagbladet ett nytt ord för att beskriva Edelstams verksamhet: yrkeshjälte.
Ett träffande epitet!
http://www.svd.se/kultur/understrecket/chile-minns-yrkeshjalten-edelstam_8001246.svd

Harald Edelstam 100 år

Den 17 mars är det hundra år sedan Harald Edelstam föddes. Jag förväntar mig att händelsen får samma mediala genomslag som firandet av Raoul Wallenbergs hundraårsdag fick i fjol.
Under hela sin fyrtioåriga karriär inom UD kämpade Harald Edelstam med mod, finess och civilkurage för frihet och de mänskliga rättigheterna.
 

RSS 2.0